Informatieavond voor Nieuwe leden succesvol

Wij prijzen ons gelukkig met de vele nieuwe leden van het afgelopen 2 jaar. Voor het bestuur voldoende reden deze mensen uit te nodigen voor een wederzijdse kennismaking. En omdat velen op verschillende dagen spelen was dit ook een gelegenheid om elkaar onderling beter te leren kennen. Met een opkomst van bijna 20 nieuwe leden […]

Trainingsavonden groot succes

Dit jaar, 2023, is de Sportcommissie begonnen met het houden van trainingsavonden voor leden. Één keer per maand, in de 2e week op dinsdag of donderdag avond kan men zonder aanmelding binnen lopen en deelnemen aan de trainingen. Leden van de sportcommissie geven instructie, houden oefeningen en dagen de deelnemers uit. Dit blijkt een groot […]

Open Dag 6 mei 2023

Onder veel belangstelling en met applaus heeft zaterdag 6 mei wethouder voor Sport in Nijkerk, mevr Audry Rohen door het werpen van de eerste boule onze open dag geopend. Op deze gezellige middag met heel mooi weer konden de bezoekers kennis maken met onze vereniging en onze mooie sport. Er was uitleg, er waren demonstraties […]

Walter Kooistra toegetreden als lid van het bestuur

In de ledenvergadering van 17 april 2023 is Cor Molenaar herkozen als voorzitter van De Nijeboulers en is Walter Kooistra gekozen als extra lid van het bestuur . Het bestuur bestaat nu uit 6 personen. Cor en Walter, beiden bedankt dat jullie je willen inzetten voor de vereniging. In deze vergadering werden de jaarstukken over […]

Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2023

Het bestuur wenst een ieder fijne feestdagen en een heel goed Nieuwjaar. We hopen jullie allen in het nieuwe jaar weer in goede gezondheid en met veel spelplezier bij onze jeu de boules vereniging te mogen ontmoeten. Onze leden en donateurs worden uitgenodigd voor onze nieuwjaarsreceptie op vrijdag 6 januari om 19:30 in de kantine. […]

Najaars ledenvergadering: begroting en tarieven 2023

Op 23 november 2022 was er de najaars ledenvergadering van “de Nijeboulers. Een gevarieerde vergadering met aandacht voor de financiële kanten van de vereniging , plannen voor de toekomst en de sport. Als eerste werden de tarieven voor de contributie en kantine behandeld. Ook “de Nijeboulers” ontkomen niet aan de alom aanwezige kostenstijgingen. Daarom zijn […]

Rabo Clubsupport 2022.

De Nijeboulers ontvangen een bedrag van ruim €1200 in kader van Rabo Clubsupport Elk jaar stelt de Rabo bank een bedrag beschikbaar voor de clubs en verenigingen in haar werkgebied onder de titel Rabo Clubsupport. Leden van de Rabo bank kunnen dan stemmen op een 3-tal verenigingen van hun voorkeur. Het bedrag wordt dan verdeeldop […]

VRIND, een nieuwe toernooi-serie op de vrijdagavond

VRIND, onder deze titel start “de Nijeboulers” met een nieuwe serie toernooien. VRIND staat voor Vrijdagavond intern Toernooi voor Doublette teams. Dit betekent dat dit toernooien zijn voor doublette teams. Je geeft je per wedstrijd op als team. Je hoeft niet steeds met hetzelfde team te komen. Het is een intern toernooi, dus bestemd voor […]

Allard Everts clubkampioen

Allard Everts clubkampioen Tête à Tête en ook bij Precisieschieten. Tijdens de clubkampioenschappen afgelopen zaterdag 4 september is Allard zowel kampioen geworden bij Tête à tête als bij Precisieschieten. De beste geplaatste dame was Inge Gijsberti van der Tuin en als tweede Pascale Lhoste.Allen hartelijk gefeliciteerd. Bij de uitslagen vind je alle gegevens en nog […]

De Nijeboulers overschrijdt de 150 ledengrens

Tijdens Covid-periode , met de vele lockdowns en weinig activiteiten was ook bij ons het aantal leden wat terug gelopen. En zoals bij vele verenigingen steeg ook de gemiddelde leeftijd. Reden voor het bestuur om in te zetten op actieve publiciteit en activiteiten voor meer bekendheid. Dit om aan te tonen dat jeu de boules […]