Algemene Ledenvergadering verplaatst naar 17 april 2023

Door onvoorziene omstandigheden wordt de geplande ledenvergadering van 27 maart verplaatst naar: maandag 17 april  2023 om 19:30u in de kantine. Alle leden en donateurs worden hiervoor van harte uitgenodigd. De leden en donateurs zijn inmiddels per mail op de hoogte gebracht van deze wijziging. Nadere bijzonderheden waaronder  agenda en financieel verslag worden de leden […]

Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2023

Het bestuur wenst een ieder fijne feestdagen en een heel goed Nieuwjaar. We hopen jullie allen in het nieuwe jaar weer in goede gezondheid en met veel spelplezier bij onze jeu de boules vereniging te mogen ontmoeten. Onze leden en donateurs worden uitgenodigd voor onze nieuwjaarsreceptie op vrijdag 6 januari om 19:30 in de kantine. […]

Najaars ledenvergadering: begroting en tarieven 2023

Op 23 november 2022 was er de najaars ledenvergadering van “de Nijeboulers. Een gevarieerde vergadering met aandacht voor de financiële kanten van de vereniging , plannen voor de toekomst en de sport. Als eerste werden de tarieven voor de contributie en kantine behandeld. Ook  “de Nijeboulers” ontkomen niet aan de alom aanwezige kostenstijgingen. Daarom zijn […]

Rabo Clubsupport 2022.

De Nijeboulers ontvangen een bedrag van  ruim €1200  in kader van Rabo Clubsupport Elk jaar stelt de Rabo bank een bedrag beschikbaar voor de clubs en verenigingen in haar werkgebied onder de titel Rabo Clubsupport. Leden van de Rabo bank kunnen dan stemmen op  een 3-tal verenigingen van hun voorkeur. Het bedrag wordt dan verdeeldop […]

VRIND, een nieuwe toernooi-serie op de vrijdagavond

VRIND, onder deze titel start “de Nijeboulers” met een nieuwe serie toernooien. VRIND staat voor Vrijdagavond intern Toernooi voor Doublette teams. Dit betekent dat dit toernooien zijn voor doublette teams. Je geeft je per wedstrijd op als team.  Je hoeft niet steeds met hetzelfde team te komen. Het is een intern toernooi, dus bestemd voor […]

Allard Everts clubkampioen

Allard Everts clubkampioen Tête à Tête en ook bij Precisieschieten. Tijdens de clubkampioenschappen afgelopen zaterdag 4 september is Allard zowel kampioen geworden bij Tête à tête als bij Precisieschieten. De beste geplaatste dame was Inge  Gijsberti van der Tuin en als tweede Pascale Lhoste.Allen hartelijk gefeliciteerd. Bij de uitslagen vind je alle gegevens en nog […]