Ledenvergadering voorjaar 2024

Algemene Ledenvergadering 26 april 2024. In de algemene ledenvergadering, van het voorjaar wordt traditioneel teruggekeken op het afgelopen jaar. De secretaris en de commissies presenteren hun verslag over het jaar 2023. Zo is het ledental in 2023 gegroeid van 143 naar 158 (peildatum 1 jan) en is de gemiddelde leeftijd met een half jaar gedaald. […]

Bijdrage Rabobank Randmeren voor vergroening

In het kader van het 125 jarig bestaan van de Rabobank heeft de Rabo in 2023 éénmalig een extra bedrag beschikbaar gesteld voor verduurzaming. Tot ons genoegen hebben wij 12 december 2023 een bedrag van 300,- euro mogen ontvangen voor het extra planten van boompjes ons terrein. Rabobank hartelijk bedankt. Op de foto’s ziet u […]

Bestuurswisseling op najaarsvergadering van 2023

Tijdens onze najaars-vergadering op 29 november 2023 heeft Henk van den Brink om gezondheidsredenen afscheid genomen van het bestuur van “De Nijeboulers”. Onder dankzegging van de voorzitter Cor Molenaar ontving Henk een bos bloemen en een cadeaubon. Maar we zijn ook blij 2 nieuwe bestuursleden te mogen verwelkomen: José Bokslag en Ard van ‘t Veld. […]

Rabo Clubsupport ondersteunt De Nijeboulers

Elk jaar stelt de Rabo bank een bedrag beschikbaar voor de clubs en verenigingen in haar werkgebied onder de titel Rabo Clubsupport. Leden van de Rabo bank kunnen dan stemmen op een 3-tal verenigingen van hun voorkeur. Het bedrag wordt verdeeld op basis van het aantal stemmen. Dit jaar hebben wij in het kader van […]

Informatieavond voor Nieuwe leden succesvol

Wij prijzen ons gelukkig met de vele nieuwe leden van het afgelopen 2 jaar. Voor het bestuur voldoende reden deze mensen uit te nodigen voor een wederzijdse kennismaking. En omdat velen op verschillende dagen spelen was dit ook een gelegenheid om elkaar onderling beter te leren kennen. Met een opkomst van bijna 20 nieuwe leden […]

Trainingsavonden groot succes

Dit jaar, 2023, is de Sportcommissie begonnen met het houden van trainingsavonden voor leden. Één keer per maand, in de 2e week op dinsdag of donderdag avond kan men zonder aanmelding binnen lopen en deelnemen aan de trainingen. Leden van de sportcommissie geven instructie, houden oefeningen en dagen de deelnemers uit. Dit blijkt een groot […]

Open Dag 6 mei 2023

Onder veel belangstelling en met applaus heeft zaterdag 6 mei wethouder voor Sport in Nijkerk, mevr Audry Rohen door het werpen van de eerste boule onze open dag geopend. Op deze gezellige middag met heel mooi weer konden de bezoekers kennis maken met onze vereniging en onze mooie sport. Er was uitleg, er waren demonstraties […]

Walter Kooistra toegetreden als lid van het bestuur

In de ledenvergadering van 17 april 2023 is Cor Molenaar herkozen als voorzitter van De Nijeboulers en is Walter Kooistra gekozen als extra lid van het bestuur . Het bestuur bestaat nu uit 6 personen. Cor en Walter, beiden bedankt dat jullie je willen inzetten voor de vereniging. In deze vergadering werden de jaarstukken over […]

Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2023

Het bestuur wenst een ieder fijne feestdagen en een heel goed Nieuwjaar. We hopen jullie allen in het nieuwe jaar weer in goede gezondheid en met veel spelplezier bij onze jeu de boules vereniging te mogen ontmoeten. Onze leden en donateurs worden uitgenodigd voor onze nieuwjaarsreceptie op vrijdag 6 januari om 19:30 in de kantine. […]

Najaars ledenvergadering: begroting en tarieven 2023

Op 23 november 2022 was er de najaars ledenvergadering van “de Nijeboulers. Een gevarieerde vergadering met aandacht voor de financiële kanten van de vereniging , plannen voor de toekomst en de sport. Als eerste werden de tarieven voor de contributie en kantine behandeld. Ook “de Nijeboulers” ontkomen niet aan de alom aanwezige kostenstijgingen. Daarom zijn […]