over

Contributie jaar 2023

Jeugdlid

38,- Per kalenderjaar
 • Tot 18 jaar
 • NJJB Licentie
 • Interne toernooien
 • Nationale toernooien
 • Nationale competities
 • Internationale toernooien
 • Extra clubactiviteiten
 • Vrij spelen tijdens clubtijden
 • Nieuwsbrieven en info

Lidmaatschap

90,- Per kalenderjaar
 • Vanaf 18 jaar
 • NJJB Licentie
 • Interne toernooien
 • Nationale toernooien
 • Nationale competities
 • Internationale toernooien
 • Extra clubactiviteiten
 • Vrij spelen tijdens clubtijden
 • Nieuwsbrieven en info

Donateur

30,- Per kalenderjaar
 • Alle leeftijden
 •  
 •  
 •    
 •  
 •  
 • Extra clubactiviteiten
 • 6 X pj vrij spelen tijdens clubtijden
 • Nieuwsbrieven en info

Word je in de loop van een kalenderjaar lid, dan betaal je € 7,50 
per maand (jeugdleden  €3,25 ) tot het eind van het kalenderjaar.

Bij aanmelding in de resterende weken van 2022  is je lidmaatschap tot het einde van het jaar gratis.

Direct lid worden

Heeft u al besloten lid te worden dan zijn aanmeldingsformulieren verkrijgbaar in de kantine. Maar u kunt ook het aanmeldingsformulier hier online invullen.

Wilt u liever donateur worden, dan vindt u het aanmeldingsformulier voor donateurs hier.

Opzegging

Met uitzondering van een tijdelijk lidmaatschap, wordt het lidmaatschap aangegaan voor onbepaalde tijd en geldt ten minste tot het einde van een kalenderjaar.

Wil je het lidmaatschap of donateurschap beëindigen, dien je dit voor 1 december schriftelijk of per mail te melden aan de secretaris.
Het lidmaatschap stopt dan op 1 januari van het daarop volgende jaar.