Nederlandse

Jeu de Boules Bond

De Nederlandse Jeu de Boules Bond, afgekort NJBB, is een sportbond die staat en opkomt voor de belangen van de Jeu de Boules sport in Nederland en de sport landelijk voor verschillende doelgroepen op verschillende niveaus faciliteert. De NJBB is onderverdeeld in districten. Wij zijn aangesloten bij district Midden waar door het districtsteam verschillende competities worden georganiseerd. Wil je meedoen aan een of meerdere competities dan moet je in het bezit zijn van een NJBB-licentie.

Collectieve ongevallenverzekering

Ben je aangesloten bij de NJJB dan val je ook onder de collectieve ongevallenverzekering die is afgesloten. De voorwaarden van de collectieve ongevallenverzekering zijn vrij helder. De verzekeraar dekt de schade die door een “buitenkomend onheil” rechtstreeks ontstaat tijdens de beoefening van de sport inclusief schade die ontstaat tijdens het rechtstreeks komen en gaan via de kortste weg

Voor meer informatie over de NJBBNJBB logo 2015 150px
Voor Nieuws en sportaanbod in district MiddenNJBB logo 2015 150px Afd6
Voor Nieuws over NPC