Algemene

Privacy verklaring

Als Jeu de Boulesvereniging “De NijeBoulers” ontvangen wij uit diverse bronnen persoonsgegevens. Wij registreren en verwerken deze gegevens met grote zorgvuldigheid.
Hierbij informeren wij wat dit voor u voor uw contact met onze vereniging betekent.

Voor onze relaties als bezoekers, sponsoren en leveranciers, niet zijnde leden of donateurs.
Uw persoonlijke gegevens welke wij bij ons contact, overeenkomst of ander wijze hebben ontvangen worden door ons gebruikt als bedoeld bij het aangaan van dit contact of overeenkomst.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken geen gegevens aan derden, anders dan noodzakelijk wegens wettelijke verplichtingen.

Foto’s en publicaties op websites

Bij uw bezoek aan onze activiteiten, als bezoeker van of deelnemer aan de activiteit, kunnen van u, foto’s of filmpjes worden gemaakt in het kader van een verslag of promotie van deze activiteit in gedrukte dan wel digitale media, waaronder onze website. U kunt hier op basis van aantoonbaar belang bezwaar tegen maken.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht ons te verzoeken om inzage in het gebruik van uw persoonsgegevens, om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij treffen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.

Jonger dan 16 jaar

Indien u jonger bent dan 16 jaar en u wilt zich registreren dan dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op onze website. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren.

Wijziging van het privacy beleid

Wij kunnen ons privacy beleid aanpassen om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of u wilt inzage, correctie, afscherming en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Vereniging via secretaris@nijeboulers.nl of schriftelijk via Postbus 309 3860 AH Nijkerk.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Bijgewerkt op: 01 September 2018