Bestuurswisseling op najaarsvergadering van 2023

Tijdens onze najaars-vergadering op 29 november 2023 heeft Henk van den Brink om gezondheidsredenen afscheid genomen van het bestuur van “De Nijeboulers”. Onder dankzegging van de voorzitter Cor Molenaar ontving Henk een bos bloemen en een cadeaubon.

Maar we zijn ook blij 2 nieuwe bestuursleden te mogen verwelkomen: José Bokslag en Ard van ‘t Veld. Beiden hebben ervaring met bestuurswerkzaamheden bij de sport of in het bedrijfsleven. Wij wensen beide een mooie en fijne tijd als bestuurslid van “De Nijeboulers”.

Hieronder ziet u het voltallige bestuur:
vlnr: Ard van ‘t Veld, Marinus Regelink, Cor Molenaar, José Bokslag, Harry de Gunst, Richard van Egdom, Walter Kooistra.

Verder werd in deze vergadering de begroting van 2024 behandeld en aangenomen. Ook werd er in principe goedkeuring gegeven om plannen voor uitbreiding van de accommodatie verder uit te werken en tot een voorstel voor de vergadering te komen.