Bijdrage Rabobank Randmeren voor vergroening

In het kader van het 125 jarig bestaan van de Rabobank heeft de Rabo in 2023 éénmalig een extra bedrag beschikbaar gesteld voor verduurzaming. Tot ons genoegen hebben wij 12 december 2023 een bedrag van 300,- euro mogen ontvangen voor het extra planten van boompjes ons terrein.

Rabobank hartelijk bedankt. Op de foto’s ziet u het resultaat.