Informatieavond voor Nieuwe leden succesvol

Wij prijzen ons gelukkig met de vele nieuwe leden van het afgelopen 2 jaar. Voor het bestuur voldoende reden deze mensen uit te nodigen voor een wederzijdse kennismaking. En omdat velen op verschillende dagen spelen was dit ook een gelegenheid om elkaar onderling beter te leren kennen. Met een opkomst van bijna 20 nieuwe leden was dit een geslaagde avond.
Voorzitter Cor Molenaar stelde de bestuursleden voor en de secretaris Marinus Regelink en de penningmeester Harry de Gunst gaven een toelichting op de organisatie van de verenigingen, waarbij ook de verschillende commissies de revue passeerden. Een aantal leden van de commissies gaven ook nog een extra persoonlijke toelichting op hun activiteiten. Uit deze presentaties blijkt maar weer dat onze vereniging alleen kan bestaan bij het vele werk dat door de vrijwilligers wordt verzet.
En we zijn blij dat er op deze avond al weer 2 personen aanboden de onderhoudsploeg van de donderdagmorgen te komen versterken.
Een mooie gezellige en informatieve avond. Na de presentaties werd er door de aanwezigen nog een paar partijtjes gebouled, en de avond werd afgesloten met een gezellig samen zijn en een drankje.