Najaars ledenvergadering: begroting en tarieven 2023

Op 23 november 2022 was er de najaars ledenvergadering van “de Nijeboulers.
Een gevarieerde vergadering met aandacht voor de financiële kanten van de vereniging , plannen voor de toekomst en de sport.
Als eerste werden de tarieven voor de contributie en kantine behandeld.
Ook “de Nijeboulers” ontkomen niet aan de alom aanwezige kostenstijgingen.
Daarom zijn verhogingen van de contributie en de consumpties in de kantine onvermijdelijk.
Zo zal de contributie voor de leden omhoog gaan van €78,- naar €90,- per jaar, inclusief de NJBB licentie.
Daarna werd de begroting van 2023 behandeld en goedgekeurd.
Hierbij is rekening met een verhoging van de energiekosten. Voor2023 nog te overzien gezien het feit dat er tot juli 2023 er nog een vast contract is met de oude lagere prijzen.

Ook werd uitgebreid ingegaan op de stand van zaken bij de gewenste renovatie of uitbreiding van de accommodatie en de noodzakelijke maatregelen in verband met de energietransisitie.

Aan het eind van de vergadering werd het Zomer Clubteam met als teamcaptain Allard Everts gehuldigd voor hun promotie van de 1e klasse ZCC naar de hoofdklasse van NJBB District Midden.

Al met al een mooie druk bezochte bijeenkomst.

Het gepromoveerde team, vlnr Allard Everts (captain), Bert van de Pol, Pierre Lenaerts, Pascale Lhoste, Harmie Wagenaar, Jan van Driel en Erika Everts.