Ledenvergadering voorjaar 2024

Algemene Ledenvergadering 26 april 2024.
In de algemene ledenvergadering, van het voorjaar wordt traditioneel teruggekeken op het afgelopen jaar.
De secretaris en de commissies presenteren hun verslag over het jaar 2023. Zo is het ledental in 2023 gegroeid van 143 naar 158 (peildatum 1 jan) en is de gemiddelde leeftijd met een half jaar gedaald. Wel daalt helaas het aandeel leden dat vrijwilligerswerk doet. De ontwikkeling van een mogelijk nieuwe accommodatie is even gepauzeerd.

In deze vergadering is de secretaris Marinus Regelink afgetreden als bestuurslid. Marinus was sinds 2004 periodiek in verschillende functies als vrijwilliger of bestuurslid werkzaam.
De voorzitter overhandigt Marinus als dank een cadeaubon en een bloemetje voor zijn vrouw.

Verder is na jarenlange inzet ook het duo Auke Hummel en Rikus van Veldhuisen gestopt met hun activiteiten om sponsoren te werven. Wij zijn hun voor hun inzet grote dank verschuldigd.

Ook werd het financieel resultaat gepresenteerd. Deze was zeer positief en beduidend beter dan de voorgaande (deels corona) jaren. Het resultaat is toegevoegd aan de reserve Groot onderhoud en nieuwbouw.

Al met al mogen we terugzien op een goed 2023.