Algemene Ledenvergadering verplaatst naar 17 april 2023

Door onvoorziene omstandigheden wordt de geplande ledenvergadering van 27 maart verplaatst naar: maandag 17 april  2023 om 19:30u in de kantine. Alle leden en donateurs worden hiervoor van harte uitgenodigd. De leden en donateurs zijn inmiddels per mail op de hoogte gebracht van deze wijziging. Nadere bijzonderheden waaronder  agenda en financieel verslag worden de leden […]

Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2023

Het bestuur wenst een ieder fijne feestdagen en een heel goed Nieuwjaar. We hopen jullie allen in het nieuwe jaar weer in goede gezondheid en met veel spelplezier bij onze jeu de boules vereniging te mogen ontmoeten. Onze leden en donateurs worden uitgenodigd voor onze nieuwjaarsreceptie op vrijdag 6 januari om 19:30 in de kantine. […]

Najaars ledenvergadering: begroting en tarieven 2023

Op 23 november 2022 was er de najaars ledenvergadering van “de Nijeboulers. Een gevarieerde vergadering met aandacht voor de financiële kanten van de vereniging , plannen voor de toekomst en de sport. Als eerste werden de tarieven voor de contributie en kantine behandeld. Ook  “de Nijeboulers” ontkomen niet aan de alom aanwezige kostenstijgingen. Daarom zijn […]

De Nijeboulers overschrijdt de 150 ledengrens

Tijdens Covid-periode , met de vele lockdowns en weinig activiteiten was ook bij ons het aantal leden wat terug gelopen. En zoals  bij vele verenigingen steeg ook de gemiddelde leeftijd. Reden voor het bestuur om in te zetten op actieve publiciteit en  activiteiten voor meer bekendheid. Dit om aan te tonen dat jeu de boules […]

Nieuwe website voor de Nijeboulers

Na een lange voorbereiding, met vooral veel overleg over wat kan er, wat wil je en wat mag het kosten, is nu dan de nieuwe website www.nijeboulers.nl online. Een website die recht doet aan onze visie:  Jeu de boules vereniging “De Nijeboulers” als een eigentijdse sportvereniging voor jong en oud. Niet voor niets waren de […]

De NijeBoulers bestaan 25 jaar

Op 20 oktober 2019 vierden wij ons feest wegens het 25 jaar bestaan van de vereniging. In zijn openingswoord tijdens de receptie ’s middags memoreerde de voorzitter Henk Niezen de ontstaans gegeschiedenis en historie van de de vereniging. Met dank aan alle inzet vanuit het verleden om tot een bloeiende vereniging en een mooie accomodatie […]