Over

Jeu De Boules

Jeu de Boules bij de Nijeboulers

Velen van ons denken bij Jeu de Boules aan een gezellig spelletje in de vakantiezon. Hoe de spelregels precies zijn weten we dan wel niet, maar het is erg ontspannen en ook de kinderen kunnen een balletje mee gooien. Maar er is meer!

Jeu de Boules is in wezen een verzamelnaam voor verschillende balsporten. De variant die wereldwijd en die ook bij ons wordt gespeeld heet officieel Petanque.
Je kunt Petanque recreatief spelen maar ook in wedstrijdvorm op veel verschillende niveaus, van regionaal tot landelijk of zelfs internationaal.

Daarom gaan we nu even dieper in op wat is Petanque: Samenstelling van teams, het spelverloop, Petanque als recreatiesport en Petanque als wedstrijdsport.

Petanque

Samenstelling van teams

Bij Petanque spelen steeds 2 teams tegen elkaar. Een team bestaat uit 1, 2 of 3 spelers.
Bij een tête-a-tête bestaat een team uit één speler met 3 boules per speler.
Bij een doublette bestaat een team uit twee spelers met 3 boules per speler.
Bij een triplette bestaat een team bestaat uit drie spelers met 2 boules per speler.

MR102617a_Breegink2023

Het spelverloop

 1. Door te tossen wordt bepaald welk team begint.
 2. Het team dat de toss heeft gewonnen (team A) legt de ring neer en werpt de bût vanuit de cirkel op een afstand tussen de 6 en 10 meter van de cirkelrand.
 3. Dezelfde of een andere speler van team A gooit hierna de eerste boule, zo dicht mogelijk bij de uitgeworpen bût. Een boule wordt altijd bovenhands gegooid (met de handpalm naar beneden, de boule eronder) en met beide voeten in de cirkel.
 4. Vervolgens probeert een speler van team B zijn/haar boule dichter bij de bût te werpen. De boule van team A mag hierbij worden weggeschoten of de bût mag met de boule verplaatst worden. Team B blijft proberen dichterbij te komen tot het gelukt is of tot de boules op zijn!
 5. Komt de boule van team B dichterbij, dan is team A weer aan de beurt om dichterbij te komen. Men gaat hiermee door tot het gelukt is.
 6. Zo blijven de teams afwisselend werpen totdat een van de teams geen boules meer heeft. Vervolgens probeert het andere team de resterende boules ook dichter bij de bût te werpen dan de beste boule van de tegenpartij.
 7. Iedere boule die dichter bij de bût ligt dan de beste boule van de tegenstander telt voor 1 punt. Alleen het winnende team krijgt punten.
 8. Het team dat de werpronde heeft gewonnen legt de cirkel op de plaats van de bût en werpt de bût opnieuw uit.
 9. Het team dat als eerste 13 punten uit de diverse werprondes heeft gehaald, wint de partij.

Petanque als Recreatiesport
Veel leden zien Petanque vooral als recreatie sport voor een middag of avond ontspannen spelen, elkaar uit te dagen en voor de sociale contacten. Zij ontmoeten elkaar op onze clubtijden en tijdens de interne toernooien om met elkaar te spelen.
Is het dit wat je zoekt, dan ben je van harte welkom bij “de Nijeboulers” en ervaar de gezelligheid en de sociale sfeer in onze vereniging.

Petanque als wedstrijdsport
Er is ook een groep die zo door het sportieve element zijn gegrepen dat zij zich toeleggen op Petanque als wedstrijdsport.
Dan komt er veel meer bij kijken en blijkt Petanque een uitdagende sport te zijn.

Wat zijn zoal de uitdagingen?

 • De technische vaardigheden voor de verschillende werptechnieken: hoog of laag, hard of zacht, nauwkeurig plaatsen of direct “staal op staal schieten”. Maar ook de techniek om consistent betrouwbaar een boule op die plek te krijgen waar je hem hebben wilt. Belangrijk hierbij is de oog-handcoördinatie. De ervaring leert dat mensen die eerder tennis of een andere balsport hebben gespeeld hier vaak in het voordeel zijn.
 • Tactisch inzicht om het beste uit je spel te halen en de zwakke punten van je tegenstander te ontdekken. Moet je aanvallend spelen, de bal van je tegenstander snel weg ”schieten” of juist een verdedigende bal op de juiste plek plaatsen? De keuze is een teambeslissing, dus onderling overleg is belangrijk.
 • Goed kunnen omgaan met wisselende ondergronden: is de baan vlak of heuvelachtig, hard of zacht, veel of weinig grind, grof, fijn, hoekig of gladde korrels. Dat kan plaatselijk heel veel verschillen. Dit vergt technische vaardigheden en concentratie.
 • De teamsamenstelling: Iedere speler heeft zijn eigen specialiteit en vaardigheden. Een team van personen met verschillende vaardigheden kan je in moeilijke situaties net die beslissende voorsprong geven om je de overwinning te bezorgen.
 • Teamgeest en de vorm van de dag. Ben je een keer minder in vorm dan is het de zaak de rust te bewaren en goed onderling te overleggen wie wat het beste kan gaan doen.
 • Een goede fysieke conditie. Deze is conditie is nodig om een heel toernooi optimaal te kunnen functioneren en bij elke worp geconcentreerd te kunnen blijven. Let wel: een toernooi kan een hele dag duren.

De techniek en vaardigheden leer je tijdens de trainingen. De details van de spelregels leer je tijdens de oefeningen en instructies. En bij onderlinge toernooien of in regionale ontmoetingen en competities leer je omgaan met de uitdagingen van wedstrijden.

Durf jij de uitdaging aan?
Bij de Nijeboulers kom je al deze aspecten tegen. Durf jij het aan? Wordt dan direct lid van “de Nijeboulers” en ervaar Petanque als sport.

Tactiek en techniek
Meer informatie over tactiek, techniek en trainingsoefeningen vind je op de ledenpagina of onder het menu Activiteiten/Trainingen.