Over

Jeu De Boules

Jeu de Boules
Velen van ons denken bij Jeu de Boules aan een gezellig spelletje in de vakantiezon. Hoe de spelregels precies zijn weten we dan wel niet, maar het is erg ontspannen en ook de kinderen kunnen een balletje mee gooien. Wat wil je nog meer? Bij de Jeu de Boulesvereniging ‘De NijeBoulers’ is het antwoord op deze vraag eenvoudig te vinden. Jeu de Boules kent veel varianten, maar de variant die wereldwijd gespeeld wordt heet officieel Pétanque.

Pétanque
Pétanque wordt in verschillende teamsamenstellingen gespeeld. Bij een tête-a-tête spelen twee spelers tegen elkaar, met 3 boules per speler. Bij een doublette spelen twee teams tegen elkaar. Elk team bestaat uit twee spelers met drie boules per speler. Bij een triplette spelen twee teams tegen elkaar. Elk team bestaat uit drie spelers met twee boules per speler.

Het spelverloop

  1. Door te tossen wordt bepaald welk team begint.
  2. Het team dat de toss heeft gewonnen (team A) legt de ring neer en werpt de bût vanuit de cirkel op een afstand tussen de 6 en 10 meter van de cirkelrand.
  3. Dezelfde of een andere speler van team A gooit hierna de eerste boule, zo dicht mogelijk bij de uitgeworpen bût. Een boule wordt altijd bovenhands gegooid (met de handpalm naar beneden, de boule eronder) en met beide voeten in de cirkel.
  4. Vervolgens probeert een speler van team B zijn/haar boule dichter bij de bût te werpen. De boule van team A mag hierbij worden weggeschoten of de bût mag met de boule verplaatst worden. Team B blijft proberen dichterbij te komen tot het gelukt is of tot de boules op zijn!
  5. Komt de boule van team B dichterbij, dan is team A weer aan de beurt om dichterbij te komen. Men gaat hiermee door tot het gelukt is.
  6. Zo blijven de teams afwisselend werpen  totdat een van de teams geen boules meer heeft. Vervolgens probeert het andere team de resterende boules ook dichter bij de bût te werpen dan de beste boule van de tegenpartij.
  7. Iedere boule die dichter bij de bût ligt dan de beste boule van de tegenstander telt voor 1 punt. Alleen het winnende team krijgt punten.
  8. Het team dat de werpronde heeft gewonnen legt de cirkel op de plaats van de bût en werpt de bût opnieuw uit.
  9. Het team dat als eerste 13 punten uit de diverse werprondes heeft gehaald, wint de partij.


Tactiek en techniek
Meer informatie over tactiek, techniek en trainingsoefeningen vind je op de ledenpagina.