De Nijeboulers overschrijdt de 150 ledengrens

Tijdens Covid-periode , met de vele lockdowns en weinig activiteiten was ook bij ons het aantal leden wat terug gelopen.
En zoals bij vele verenigingen steeg ook de gemiddelde leeftijd.
Reden voor het bestuur om in te zetten op actieve publiciteit en activiteiten voor meer bekendheid. Dit om aan te tonen dat jeu de boules naast de gezelligheid en sociale aspecten ook een mooie sport is. Met een mooie open dag, gerichte trainingen voor nieuwkomers en een plezierige sfeer worden ook de leden enthousiast en stralen dat naar de omgeving uit.

Dit alles maakt de we nu, half september 2022, al meer dan 20 nieuwe leden hebben kunnen inschrijven. Daarmee is het aantal leden weer tot boven de 150 gestegen.

Wel zal mogelijk per 1 januari het ledenaantal wat dalen. Een aantal leden heeft inmiddels aangegeven wegens gezondheidsredenen of verhuizing aan het eind van het jaar te stoppen.
Maar we hopen deze stijgende lijn ook in de komende jaren te kunnen voortzetten, opnieuw met gerichte acties en open dagen.

Jeu de boules vereniging “De Nijeboulers” is een vereniging waar gezelligheid en sociale contacten zeer belangrijk zijn. Maar ook een vereniging waar alle ruimte wordt gegeven voor het ontwikkelen van je sportieve vaardigheden van onze mooie sport.
Word je nieuwsgierig, kom eens aan tijdens onze clubtijden op de middag of de avond. Ook in de winter, want dan spelen we heerlijk binnen in de verwarmde hal. Laat je uitdagen door de mooie sport, en ervaar de gezelligheid en sociale contacten van een fijne vereniging.