Algemene Ledenvergadering verplaatst naar 17 april 2023

Door onvoorziene omstandigheden wordt de geplande ledenvergadering van 27 maart verplaatst naar:

maandag 17 april  2023 om 19:30u in de kantine.

Alle leden en donateurs worden hiervoor van harte uitgenodigd.

De leden en donateurs zijn inmiddels per mail op de hoogte gebracht van deze wijziging.
Nadere bijzonderheden waaronder  agenda en financieel verslag worden de leden en donateurs tijdig toegestuurd.

Hartelijke groet,

namens het Bestuur van “de Nijeboulers”
Marinus Regelink, secretaris.